Dewch i gael hwyl! Paentio Potiau | Caffi Crochenwaith |

Mae Tân y Ddraig yn gaffi crochenwaith yn Llanberis, ger Caernarfon, Gogledd Cymru. Mae’n lle delfrydol i fwynhau Gweithgareddau Gwyliau i Blant, Partïon Pen-blwydd, Partïon Cywennod, Gweithgareddau Meithrin Tîm a llawer rhagor...

Amdanom ni Archebu sesiwn

Mae siop Conwy yn agored nawr !! ★ Parti Agored Mawr ddydd Mercher 1 Tachwedd 2017★

Gweithgaredd cyffrous

Amdanom ni

Oriau agor
TYMHORAU’R YSGOLION Llanberis:

Dydd Iau i ddydd Sul 10:00-5:00
GWYLIAU:
Bob dydd 10:00-5:00
(Half term is 30 Oct to 3 Nov)
Trowch at Facebook/tanyddraig i weld unrhyw newidiadau munud olaf i’n horiau agor.

Tan-y-Ddraig-interior

Ynghylch ein Caffi Crochenwaith

Paentiwch eich crochenwaith eich hun! Stiwdio crochenwaith ble gallwch fwynhau, ymlacio a phaentio eich crochenwaith eich hun. Perffaith ar gyfer partïon o bob math, gallwn ni ddiwallu anghenion pawb. Gweithgaredd gwych i bobl beth bynnag fo’u hoedran neu u gallu artistig. Dewch i greu cofrodd barhaol! Hefyd, mae gennym ni siop anrhegion yn cynnwys dewis o gardiau cyfarch deniadol, gemwaith a theganau.

super-heroes-wales

Gallwch Chi Greu!

Dewch i greu anrhegion gwreiddiol a phersonol ar gyfer penblwyddi, bedyddiadau, priodasau, penblwyddi priodas (rhoddir crochenwaith i ddathlu’r 9fed pen-blwydd priodas!), Dydd San Ffolant, Sul y Mamau a Sul y Tadau i enwi dim ond rhai, neu gallwch chi hyd yn oed greu rhywbeth i chi eich hun!

baby-prints-north-wales

Printiau Babanod

Cofrodd hyfryd o olion dwylo a thraed eich baban. Yn ogystal â phrintiau paent, rydym ni hefyd yn cynnig olion traed a dwylo mewn clai, wedi’u fframio. Mae tocynnau anrheg ar gael hefyd i’w rhoi fel anrheg unigryw neu anrheg i fabanod newydd.

RHYWFAINT O’N GWAITH

PROSIECTAU ENGHREIFFTIOL

Baby-hand-foot-prints
PRINTIAU THRAED BABANOD
Wedding Plates
Anrhegion priodas
kids-parties-llanberis
Partïon Pen-blwydd
mugs-sea-north-wales
Bwrw glaw ar y traeth?
hen-party-llanberis
Partïon Hen, Office dos …
jug-by-sea
Anrhegion unigryw
FFEITHIAU DIFYR.

Sefydlwyd ein caffi crochenwaith yn 2012, a dyma nifer o ffeithiau diddorol amdano.

368
prosiectau a gwblhawyd
99 %
Adborth cadarnhaol
37
Partïon Pen-blwydd
7
Amser yn yr odyn